software center, download, programy, pliki, teledyski, mp3
Menu główne


strona główna
darmowy download
baza artykułów i porad
kontakt z nami
Programy
line Systemy
line Artykuły PDF

Security

line Skanery
line Sniffery
line Security

Windows

line Użytkowe
line Przeglądarki graficzne
line Kodeki
line Narzędzia plikowe
line Narzędzia dyskowe
line Narzędzia systemowe
line Sterowniki
line Szyfrowanie danych
line Zarządzanie hasłami
line Zarządzanie rejestrem
line Łaty i Patche
line Zarządzanie pamięcią
line Synchronizacja czasu
line Nagrywanie płyt
line Free Antivirus (Darmowe Antyvirusy)
line Sterowniki
line Obróbka dźwięku
line Edycja wideo

Internetowe

line Bezpieczeństwo
line Programy p2p
line Komunikatory
line Dodatki do przeglądarek
line Klienty poczty elektronicznej
line Narzędzia Antyspamowe
line Przeglądarki grup dyskusyjnych
line Przeglądarki Offline
line Serwery poczty elektronicznej
line Telefonia komórkowa
line Wyszukiwarki internetowe
line Zdalny dostęp
line Cybernianie
line Klienty FTP
line Narzędzia internetowe
line Prywatnośc
line Przeglądarki internetowe
line Serwery FTP
line Serwery WWW
line Wspomagacze ściągania
line Zarządzanie siecią lokalną

Tuning Systemu

line Diagnostyka i testowanie
line Inne
line Rozszerzenia pulpitu
line Tapety na pulpit
line Tuning Systemu
line Ikony
line Powłoki
line Tuning sprzętu
line Wygaszacze ekranu

Programowanie

line Kompilatory
line Biblioteki i komponenty
line Bazy danych
line Edytory programistyczne
line Środowiska programistyczne
line Debugery
line Tworzenie wersji instalacyjnych

Webmastering

line Użytkowe
line Kursy

Linux

line Użytkowe
line Internetowe
line Multimedialne

Programy biurowe

line Programy dla firm
line Pakiety biurowe
line Administracja
line Edytory tekstu
line Grafika prezentacyjna
line Kadry i płace
line Wspomaganie projektowania
line Zarządzanie projektami
line Bazy danych
line Finanse i księgowośc
line Handel
line Programy ewidencyjne
line Zarządzanie informacją osobistą (PIM)
Nasze serwisy

Programy download
Bramka SMS
Download
Gry
Gry Online
Linux
Muzyka
Newsy
Programowanie
Program TV
Śmieszne Filmy
Teledyski
Kobiety


Artykuły > Programowanie > Podstawy programowania w C++ (część 1)
Jeśli nigdy nie korzystałeś z C++, a chcesz zacząć (bez wczytywania się w setki nudnych akapitów), to znalazłeś się w odpowiednim miejscu. Zaczynamy bowiem kurs programowania dla absolutnie początkujących. Każda część jest podzielona na rozdziały, na końcu których znajdować się będzie podsumowanie (treści do zapamiętania) oraz zadanie do indywidualnego przemyślenia. Na początku kursu niektóre aspekty języka nie zostaną zbyt szczegółowo opisane, aby nie narobić za dużo zamieszania (np. różnica pomiędzy deklaracją a definicją).

Aby pisać programy w jakimkolwiek języku potrzebujesz kompilatora. Najogólniej rzecz ujmując jest to aplikacja, która przetłumaczy to, co napiszesz (w naszym wypadku jest to C++) na język zrozumiały dla komputera (abyś mógł uruchomić program i obejrzeć efekty swej pracy). Jeśli nie spotkałeś się z narzędziem tego typu nigdy wcześniej - przeczytaj dodatek z końca lekcji.

1. ZACZYNAMY - WYŚWIETLANIE TEKSTU NA EKRANIE
Pisanie programu w C++ rozpoczynamy (zwykle) od załączania plików nagłówkowych. Znajdują się w nich definicje funkcji, z których możemy skorzystać we własnych programach. Więcej na temat plików nagłówkowych w następnych częściach kursu - zapamiętajmy jedynie, że coś takiego w ogóle jest.
Trzonem całego programu w C++ jest funkcja main() - to właśnie w niej znajdują się kolejne instrukcje, które program ma wykonywać. Instrukcje te znajdują się pomiędzy nawiasami klamrowymi {} (jest to tzw. ciało funkcji). Napiszmy więc nasz pierwszy program w C++:

#include <iostream.h> // dodawanie pliku nagłówkowego iostream.h
main() // funkcja main() - główna część programu
{ // rozpoczęcie funkcji
cout << "Napis tralalala"; // wyświetlanie napisu - o tym za chwilę
} // koniec funkcji main - koniec programu

Po skompilowaniu i uruchomieniu (patrz: dodatek na końcu tej lekcji) zobaczymy na ekranie coś takiego:
Napis tralalala

Widzimy więc w jaki sposób dodawać pliki nagłówkowe (piszemy #include - można również używać " " zamiast <>, ale o tym jeszcze kiedyś przy okazji). W dodanym pliku iostream.h znajdują się funkcje umożliwiające wykonywanie podstawowych operacji wejścia - wyjścia (ale tego też nie musimy jeszcze wiedzieć).

Pojawiło się natomiast ważne polecenie cout - służy ono (przede wszystkim) do wypisywania danych na ekranie (pamiętajmy, że łączy się z operatorem <<). W C++ ciąg znaków zapisujemy w cudzysłowiu, np. "znaki". Po dokonaniu odpowiedniej zmiany w programie możemy wyświetlić na ekranie kilka napisów, np.

cout << "napis1" << "napis2" << endl << "napis3";

Co się jednak dzieje? Po takiej modyfikacji programu na ekranie wyświetla się:
napis1napis2
napis3
Wpisywanie kolejnych ciągów znaków sprawia, że cout łączy je w jeden. Aby jakoś je "rozdzielić", posłużyliśmy się poleceniem endl (skrót od: end of line). Umieszczenie go sprawiło, że program wyświetlił dwa pierwsze napisy razem, trzeci zaś w następnej linijce. Ten sam efekt możnaby uzyskać stosując przełącznik \n, jednak powoduje on czasami nieczytelność kodu, dlatego nie będziemy go omawiać.

Należy wspomnieć jeszcze coś o komentarzach. To nic innego, jak uwagi programisty nt. działania programu (są całkowicie ignorowane przez kompilator). Można ich używać dwojako: albo przez // (wtedy za komentarz będzie uznane wszystko od // aż do końca linijki) lub też przy użyciu /* */ (wszystko, co znajdzie się między gwiazdkami jest komentarzem).
Nie pisaliśmy o tym wcześniej, ale należy też pamiętać, aby na końcu każdej instrukcji (oczywiście istnieją wyjątki) umieszczać średnik. Sygnalizuje on kompilatorowi, że instrukcja się kończy i może przejść do następnej.

Do zapamiętania z rozdziału:
- pliki nagłówkowe załączamy przy pomocy #include
- podstawowy fundament programu to funkcja main()
- cout odpowiada za wyświetlanie dane na ekranie
- na końcu każdej instrukcji powinien znaleźć się średnik
- komentarz: // - jednolinijkowy lub /* */ - wielolinijkowy

Zadanie:
Napisz program wyświetlający Twoje imię, a trzy linijki niżej Twoje nazwisko (za trudne?) ;-)

2. ZMIENNE, POBIERANIE DANYCH
Umiemy już wyświetlać tekst. Zanim przejdziemy do komunikacji z użytkownikiem programu, powinniśmy poznać najpierw zmienne. Zmienne to takie miejsca (w pamięci RAM), gdzie przechowywane są dane. Jak sama nazwa wskazuje, dane te mogą zmieniać się podczas działania programu. Każda zmienna posiada swoją nazwę (np. zmienna1) oraz typ (np. int). Typ zmiennej to po prostu rodzaj danych, jaki moze byc w niej przechowywany. Jeśli brzmi to zbyt zawile, przeanalizujmy przykład: mamy zmienną o nazwie zmienna1, w której możemy przechowywać liczby całkowite (z pewnego zakresu). Nie możemy w tej zmiennej zapisać więc tekstu (np. "Napis1"), gdyż "Napis1" ma inny typ niż zmienna1. Możemy zapisać w niej jedynie liczby całkowite (np. 100). Aby korzystać ze zmiennej, musimy ją najpierw zdefiniować, tzn. powiedzieć kompilatorowi, jak się będzie nazywać i jakiego będzie typu.

Definicja zmiennej wygląda następująco:
typ_zmiennej nazwa_zmiennej;

Mamy do dyspozycji różne typy danych:
int - liczby całkowite (miejsce w pamięci: 2B, 4B lub więcej)
float - liczby rzeczywiste (miejsce w pamięci: 4B)
double - liczby rzeczywiste o podwójnej precyzji (używane do wyrażania skrajnie małych/dużych liczb)
char - znaki (miejsce w pamięci: 1B)
Dla wymienionych typów danych istnieją różne wariacje (np. unsigned int), jednak będziemy o nich mówić dopiero, gdy będą nam potrzebne.

Przykład ilustrujący definicję i przypisywanie zmiennym wartości:

float liczba_r; // definicja zmiennej liczba_r...
char znak; // definicja zmiennej znak
liczba_r = 28.25; // wpisanie do zmiennej wartości 28.25
znak = 'a'; // wpisanie do zmiennej znaku 'a'

W programie pojawił się zapis: zmienna = wartość. Powoduje on zapisanie do zmiennej podanej wartości (prawda, że proste?). (A propos typu char: należy pamiętać, że o ile ciąg znaków podajemy w cudzysłowiu, o tyle pojedynczy znak w apostrofach, np. 'a').

Do zmiennej możemy również wpisać zawartość innej zmiennej tego samego typu, np.

int a, b; // mozna definiować zmienne tego samego typu po przecinku
a = 5;
b = a; // dwie zmienne tego samego typu
cout << b; // wartość zmiennych można wyświetlać, ale nie piszemy wtedy " "

Co ciekawe (i pożyteczne), już podczas definicji zmiennych możemy nadawać im wartość, np. int a = 10, b = 5;
No dobrze, ale co z komunikacją z użytkownikiem programu? Otóż wartości zmiennych można odbierać od użytkownika przy pomocy polecenia: cin >> nazwa_zmiennej, np:

int liczba, liczba2 = 28;
cin >> liczba; // ważne - bez cudzysłowia!
cout << "Wpisales liczbe: " << liczba << endl << "a ja dodalem: " << liczba2;

Do zapamiętania z rozdziału:
- definicja zmiennej: typ_zmiennej nazwa_zmiennej
- przypisywanie wartości: zmienna = wartosc
- należy pamiętać o zachowywaniu zgodności typów
- instrukcja cin służy do pobierania danych (standardowo z klawiatury)

Zadanie:
Napisz program, który wczyta wiek, wzrost i inicjały użytkownika, a następnie wyświetli je w osobnych linijkach.

3. TROCHĘ MATEMATYKI
Programując, często musimy wykonywać jakieś działania arytmetyczne. Przykładowo dodawanie:
int liczba = 5;
liczba = liczba + 5; // do zmiennej dodajemy 5
Pozostałe operatory arytmetyczne (pomijając poznany operator dodawania: +) to m.in.:
- odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie
Prosty przykład: a = 5*10; // zmianna a jest równa 5*10 = 50
Przy wykonywaniu operacji matematycznych należy pamiętać o sprawdzeniu typów zmiennych (np. zmienna typu int podzielona przez zmienną typu int może dać wynik float, więc taki typ zmiennej należy zdefiniować). Ponieważ jednak ludzie są z reguły leniwi, wymyślono krótszy zapis:
liczba = liczba + 5 jest równoważny: liczba += 5
Analogicznie postępujemy w przypadku pozostałych działań, np. liczba *= 5;

Przykład:
int a = 5, b = 1;
float wynik;
b *= a; // b jest równe 5 - a*b
wynik = b/2; // wynik jest równy 5/2 = 2.5
cout << wynik;

Do zapamiętania z rozdziału:
- na liczbach i zmiennych można wykonywać działania
- stosowanie zapisów skróconych (np. +=) oszczędza czas i klawiaturę
- wynik może być innego typu niż części składowe działania

Zadanie:
Napisz program, który wczyta 3 liczby i iloczyn 2 pierwszych podzieli przez trzecią, a wynik wyświetli na ekranie.

4. INSTRUKCJA WARUNKOWA IF
Jeśli warunek jest spełniony, wykonaj instrukcję - tak najkrócej można opisać instrukcję warunkową if. Składnia wygląda następująco:
if (warunek) instrukcja;
Do sprawdzania warunku korzystamy z następujących operatorów logicznych:
== równy (nie mylić z przypisaniem =)
!= różny
>= większy lub równy
<= mniejszy lub równy
> większy
< mniejszy
&& iloczyn logiczny (i)
|| suma logiczna (lub)
! negacja logiczna (nie)

Przykładowo:
int liczba;
cin >> liczba;
if (liczba >= 5)
{
cout << "Liczba większa lub równa 5";
cout << "Zgadza się";
}

Warto zwrócić tutaj uwagę na jeszcze jeden aspekt języka C++ - jeśli chcemy wykonać więcej instrukcji, ale wolelibyśmy potraktować je jako jedną, umieszczamy je w nawiasie klamrowym { }. Gdyby w naszym przykładzie nawias ten nie wystąpił, program za każdym razem (bez względu na wartość logiczną warunku) wyświetlałby napis: "Zgadza się", gdyż warunek tyczy się wyłącznie instrukcji stojącej bezpośrednio po nim (po sprawdzeniu warunku program wykonywałby następne instrukcje w programie, a więc: cout << "Zgadza się"). Nawiasy klamrowe umożliwiają więc użycie wielu instrukcji w jednym miejscu (tyczy się to nie tylko konstrukcji if(warunek), ale też wszystkich innych, m.in. pętli).

W jednej instrukcji warunkowej może znaleźć się również kilka warunków. Korzystamy wtedy z && lub || (patrz wyżej). Więcej warunków zapisujemy tak:
if((warunek1) && (warunek2)) instrukcje; - jeśli warunek1 i warunek2 są prawdziwe, to wykonaj instrukcje
if((warunek1) || (warunek2)) instrukcje; - jeśli warunek1 lub warunek2 jest prawdziwy, to wykonaj instrukcje
Możemy również skorzystać z negacji:
if(!(warunek1)) instrukcje; - jeśli warunek1 jest fałszywy, to wykonaj instrukcje

A jeśli warunek nie zostanie spełniony? Co wtedy? Jeśli chcemy, aby coś się stało, musimy wówczas posłużyć się instrukcją else:
if(warunek1) instrukcje1; // jeśli warunek jest prawdziwy, to wykonaj instrukcje1
else instrukcje2; // w przeciwnym wypadku wykonaj instrukcje1
Przykład:
char znak;
cin >> znak;
if (znak == 'p') cout << " Nacisnales znak: p";
else cout << "Nacisnales coś innego!";

Oczywiście instrukcje sprawdzania warunku można w sobie zagnieżdżać, np.
if (warunek1) // jeśli warunek1 jest prawdziwy to
if (warunek2) // sprawdź warunek2 i jeśli jest on prawdziwy, to pisz na ekranie:
cout << "Warunki spelnione!";

Przykładzik na zakończenie rozdziału (program liczący pole prostokąta):

#include <iostream.h>
main()
{
int a, b;
cout << "Wprowadz dlugosc pierwszego boku: ";
cin >> a;
cout << endl << "Wprowadz dlugosc drugiego boku: ";
cin >> b;
if ((a != 0) && (b != 0))
cout << endl << "Pole prostokata wynosi: " << a*b;
else cout << "Jako jedna z dlugosci podales 0 - pomylka";
}

Dygresja dla zainteresowanych:
Instrukcja warunkowa sprawdza w istocie jedynie to, czy zdanie logiczne (warunek) ma wartość logiczną różną od 0. Zatem w przypadku zapisu: if(20) instrukcja1, instrukcja1 zostałaby wykonana. Analogicznie - jeśli napisalibyśmy if(0), to warunek nie byłby spełniony.

Do zapamiętania z rozdziału:
- instrukcja if pozwala na różne zachowania programu w zależności od różnych warunków- składnia: if(warunek)
- nawiasy klamrowe { } umożliwiają wykonanie więcej niż 1 instrukcji
- możliwe (i często stosowane) jest zagnieżdżanie instrukcji, np. jeśli warunek1, to jeśli warunek2, to instrukcja

Zadanie:
Napisz program sprawdzający, czy z podanych odcinków o długościach podanych przez użytkownika da się zbudować trójkąt (czy suma długości dwóch boków jest większa od trzeciego), a jeśli tak, to czy jest on prostokątny (czy dla boków a, b, c: a2 + b2 = c2).


DODATEK O KOMPILATORACH
Kompilator to narzędzie zamieniające kod źródłowy programu (bo tak nazywa się to, co piszemy) na kod binarny (rozumiany przez komputer). Najpopularniejszym kompilatorem jest gcc (najczęściej używany do testowania aplikacji na konkursach i olimpiadach informatycznych). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z innych narzędzi, np. C++ Builder (firmy Borland) albo Dev-C++. Niezwykle przydatną funkcją kompilatorów jest sprawdzanie błędów. Jeśli takowe wystąpią, są natychmiast wyświetlane i najczęściej omawiane (proces kompilacji jest wtedy automatycznie przerywany). Dzięki temu nie musimy się długie godziny zastanawiać, czy dana funkcja jest poprawna - wystarczy spróbować skompilować źródło. Jest to nieoceniona pomoc, jeśli chodzi o sprawdzanie poprawności kodu (nawiasem mówiąc, źródła w C++ zapisuje się w plikach .cpp).
Jeśli błędy nie wystąpią, kompilator tworzy na dysku plik wykonywalny - jest to już program gotowy do uruchomienia.
Skąd zatem wziąć kompilator? Można znaleźć na CD dołączanych do czasopism komputerowych, można mieć i o tym nie wiedzieć (np. gcc jest standardowym pakietem w większości dystrybucji Linuxa), a można też ściągnąć z Internetu:
gcc:
C++ Builder:
http://www.borland.com/products/downloads/download_cbuilder.html

Dev-C++:
http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html

Autor wszystkich części tego kursu : Piter (Piter@tlen.pl)
komentarz[15] |

programy download hacking program tv bramka sms teledyski kody do gier
trailery filmiki gry online antywirusy artykuły tutoriale systemy
© 2006-2009 haksior.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by jPortal.info
0.005 |